Pædagogiske mål


I pasningsoedningen vil jeg lave aktiviteter som passer til det enkelte barns behov og udvikling.
Jeg vil give dem en tryg og stabil hverdag som giver dem lysten til at udforske.

Når barnet for de basale behov dækket vil det give dem lysten til at opleve verden og hele tiden udvikle sine kompetencer.

Legen er en vigtig del er barnets udvikling. Igennem legen udvikles børnenes motoriske, sproglige og sociale kompetencer. Oplever barnet sig stærk motorisk vil det give dem lysten til at udforske og gennem socialt samspil styrkes sproget og den sociale udvikling.

Som pædagog lægger jeg stor vægt på

Respektere og støtter barnet i et anerkendende og trygt miljø.
Tryghed,omsorg og Nærvær.
Udelivet.
Kreative aktiviteter.
Sang og bevægelse.

At børnene får sjove oplevelser som gør dem nysgerrige for nye udfordringer.
For mig betyder naturen meget i mit arbejde som pædagog. Jeg sætter stor pris på at skabe aktiviteter udenfor som giver børnene en sjov oplevelse samtidig med de får styrket deres sanser og motoriske udvikling, dette kan være ture, samle ting, opleve dyr som bor i naturen.

Det er mit primære ansvar at skabe grundlag for børnenes trivsel i hverdagen. Kun ved at være en omsorgsfuld, stabil og tryg voksen kan jeg være med til at skabe rammerne for optimal udvikling af barnets resurser. Her lægger jeg speciel vægt på at være i øjenhøjde med børnene for bedst at kunne læse dem og forstå det enkelte barns behov. Jeg vil kunne rumme barnets frustrationer uden at overtræde dets grænser.

Jeg vil præsentere børnene for udfordring i det omfang de magter det. De vil her føle en sejr og pludselig at kunne noget nyt. De vil opleve at skulle tilegne sig det sociale og kunne begå sig i en gruppe hvor de er en del af fællesskabet.

Pædagogisk Læreplan i Holstebro kommune


I min dagligdag vil jeg arbejde med det enkelte Barn så de udvikles og tilegner sig forskellige kompetencer

Personlig Kompetencer:Her arbejdes med barnets motivation, selvværd. At de udvikler deres kreativitet og fantasien gennem leg og samværet med andre børn. At de lærer at udtrykke hvor deres grænser er i forhold til deres udvikling.

Sprog:At de gennen legen, sang, rim og remser udvikler deres ordforråd og får en forståelse for at udtrykke sig verbalt.

Sociale Kompetancer:At barnet i samværet med andre børn og voksne lærer at indgå i sociale sammenhæng og kan udtrykke empati.

Krop og Bevægelse:At barnet gennem leg og bevægele udvikler sig. Jeg vil arbejde med bevægelse og lade børnene komme ud og opleve og udforske naturen.

Naturen:Jeg vil give børnene oplevelser i naturen. Lærer dem at have respekt og passe på naturen. At naturen er et rart sted hvor vi kan lave sjove og spændende ting.